Technický a stavební dozor, stavební rozpočty a kalkulace

Nabídka

Nabídka služeb zahrnuje:

 1. Inženýrská činnost
  • stavební dozor
  • technický dozor investora (TDI)
 2. Rozpočtářské práce
 3. Ostatní služby
  • uspořádání a organizování výběrových řízení
  • analýza a vyhodnocení cenových nabídek
  • řešení klientských změna pro developerské projekty
  • zaměření stavby v případě rekonstrukcí bez zpracování projektové dokumentace
  • zajištění stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, včetně všech potřebných vyjádření
  • zajištění kolaudace (kolaudační souhlas) provedeného díla