Technický a stavební dozor, stavební rozpočty a kalkulace

Ceník služeb

Jednotlivé obchodní případy se mohou vzájemně podobat, avšak každý obchodní případ je originál, který vyžaduje samostatný přístup, má svou konkrétní náročnost a určitou dobu provedení.

Inženýrská činnost

Cenu za inženýrskou činnost lze stanovit dle „Sazebníku cen pro inženýrskou činnost“ nebo dle individuální kalkulace pomocí hodinových zúčtovacích sazeb.

Pomocné práce 260,- Kč/hod
Méně náročné práce 380,- Kč/hod
Náročné práce 480,- Kč/hod
Velmi náročné a koncepční práce 580,- Kč/hod
Vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 880,- Kč/hod

Vzhledem k tomu, že se jednotlivé náročnosti inženýrské činnosti při konkrétním obchodním případu prolínají, lze stanovit pro odhad propočtu průměrnou hodinovou zúčtovací sazbu, která činí:

380,- až 500,- Kč/hod

Také lze provést odhad celkové ceny za inženýrskou činnost následujícím způsobem:

Stavební dozor 1,5 – 2,5 % z ceny stavebního díla
Technický dozor 2,0 – 4,0 % z ceny stavebního díla

Stanovení konečné ceny za inženýrskou činnost je přímo závislé od množství a četnosti požadovaných služeb zákazníka a je předmětem individuální cenové nabídky.

Rozpočtářské práce

Cenu za rozpočtářské práce lze stanovit dle Sazebníku cen rozpočtářských prací nebo dle individuální kalkulace pomocí hodinových zúčtovacích sazeb.

Pomocné práce 240,- Kč/hod
Méně náročné práce 360,- Kč/hod
Náročné práce 460,- Kč/hod
Velmi náročné a koncepční práce 560,- Kč/hod
Vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 800,- Kč/hod

Vzhledem k tomu, že se jednotlivé náročnosti rozpočtářských prací při konkrétním obchodním případu prolínají, lze stanovit pro odhad propočtu průměrnou hodinovou zúčtovací sazbu, která činí:

360,- až 475,- Kč/hod

Stanovení konečné ceny za rozpočtářské práce je přímo závislé od kvality podkladů předaných zákazníkem a je předmětem individuální cenové nabídky.