Technický a stavební dozor, stavební rozpočty a kalkulace

Ostatní služby

Uspořádání a organizování výběrových řízení

Nabízím:

Analýza a vyhodnocení cenových nabídek

Nabízím:

Řešení klientských změn pro developerské projekty

Nabízím:

Zaměření stavby v případě rekonstrukcí bez zpracování projektové dokumentace

Nabízím:

Zajištění stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, včetně všech potřebných vyjádření

Nabízím:

Zajištění kolaudace (kolaudační souhlas) provedeného díla

Nabízím: