Technický a stavební dozor, stavební rozpočty a kalkulace

Osobní profil

Vzdělání:

1985 – 1989 Střední průmyslová škola stavební v Kladně
obor: pozemní stavitelství
2000 – 2001 European Business School Praha
obor: mezinárodní management
březen 2009 autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 0010779)

Praxe:

Po absolvování základní vojenské služby jsem nastoupil do státní správy jako technik na správu budov (1991-1995), kde jsem působil jako stavební technik, energetik, vodohospodář, strojní technik, technik správy nemovitostí. Zajišťoval jsem údržbu a správu svěřených objektů; rekonstrukce objektů – stavební a technický dozor; zajišťoval jsem provoz všech médií (elektro, voda, kanalizace, plyn).

Od roku 1995 jsem působil jako zaměstnanec v soukromé stavební firmě na pozici stavbyvedoucí (1995-1996), kde jsem kromě činnosti stavbyvedoucího na svěřené stavbě prováděl technickou přípravu nových obchodních případů. Typem realizovaných zakázek byly převážně rekonstrukce stávajících bytových a občanských staveb, jak vnitřních prostor, tak venkovních částí objektů a přiléhajících prostor, výstavba rodinných domů. Finanční objem jednotlivých zakázek byl v řádech miliónů korun.

Zahájením roku 1997 stávající stavební firma přerušila svoji činnost a kompletní personál přešel pod velkou stavebně-obchodní společnost. V období 1997-2000 jsem zde působil jako hlavní stavbyvedoucí a zástupce ředitele stavební divize. V období 2001-2006 jsem převzal kompletní řízení stavební divize jako její ředitel. Realizované zakázky byly členěny do několika druhů, rekonstrukce stávajících bytových a občanských staveb (vnitřních prostory, venkovní části objektů, přiléhající prostory), novostavby (rodinné a bytové domy). Dalším typem realizovaných zakázek byla aplikace stavební chemie (zateplovací systémy, stěrková hydroizolace, nátěry fasád, nátěry konstrukcí, malby). Posledním typem realizovaných zakázek byla vlastní developerská činnost, výstavba bytových domů. Finanční objem jednotlivých zakázek byl v řádech desítek miliónů korun.

Od roku 2007 jsem získával nové zkušenosti ve velkém stavebnictví, v nadnárodní společnosti. Zde jsem zastával pracovní pozici hlavní stavbyvedoucí. Řídil jsem s plnou odpovědností výstavbu průmyslového závodu, výstavba byla uskutečněna na „zelené louce“. Po úspěšném dokončení této stavby, která trvala 15 měsíců, jsem zahájil přípravu, a poté výstavbu hotelu pro celosvětový hotelový řetězec. Finanční objem jednotlivých zakázek byl v řádech stovek miliónů korun.

Od srpna 2008 se plně věnuji pouze vlastní podnikatelské činnosti v oblasti tvorby stavebních rozpočtů a kalkulací, provádění stavebního a technického dozoru (viz.nabídka služeb).