Technický a stavební dozor, stavební rozpočty a kalkulace úvodní obrázek

Václav Dvořák, M.I.M.